Poslovni plan vrlo jasno opisuje poduzetničku ideju i njene efekte te sredstva, resurse i metode potrebne za realizaciju. Pruža osnovne informacije o investitoru, financijskom položaju i očekivanim promjenama nakon ulaganja te pokazuje efikasnost investicije kroz mogućnost povrata uloženih sredstava i ostvarene dobiti. Poslovni plan definira ciljeve i vrijednost investicije, izvore financiranja te projekcije budućih tokova novca i poslovnih rezultata u određenom razdoblju, najčešće razdoblju zatvaranja financijske konstrukcije.Poslovni plan ne služi samo onima koji pokreću neki posao ili unapređuju postojeći, već je često izvor na temelju kojeg vanjski čimbenici procjenjuju rizike i isplativost ulaganja. To su prije svega banke koje financiraju investicije te drugi investitori, poslovni partneri ili dobavljači. Poslovni planovi su potrebni kao dio dokumentacije prilikom odobravanja kredita do 750.000 kn, garancija ili jamstva od poslovnih banaka, HBOR-a, HAMAG-BICRO-a i slično.

Investicijska studija po sadržaju je vrlo slična poslovnom planu, no nešto većeg opsega, a naša metodologija izrade je prihvaćena od strane banaka i drugih kreditora, a sadržajno ih prilagođavamo svakom pojedinačnom poduzetničkom pothvatu. Investicijske studije su potrebne kao dio dokumentacije prilikom odobravanja kredita viših od 750.000 kn, garancija ili jamstva od poslovnih banaka, HBOR-a, HAMAG-BICRO-a i slično.

Investicijska studija je važan dokument i prvenstveno se izrađuje radi vlastitih potreba:

 

  • izrada investicijske studije traži i vrijeme i novac
  • investicijska studija Vam pomaže u jasnom sagledavanju poslovne prilike
  • pomaže vam u lakšem usmjeravanju i vođenju poslovnih aktivnosti
  • pomaže Vam za dobivanje kreditnih sredstava
  • pomaže Vam u privlačenju potencijalnih partnera
  • omogućava bržu i jednostavniju komunikaciju s poslovnim partnerima kao i financijskim institucijama