Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

„Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Akus d.o.o. izradom poslovnih WEB stranica“ referentne oznake KK.03.2.1.17.0193po natječaju WWW vaučeri za MSP-ove

Kratki opis projekta (operacije):

Projekt seodnosi na izradu poslovne WEB stranice za prezentaciju usluga tvrtke Akus d.o.o. Zagreb. Svrha projekta je izgradnja poslovne WEB stranice kao "Točke kontakta" za javnost, klijente, medije i druge s ciljem stvaranja kvalitetne i ažurne poslovneWEB stranice.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Aktivnosti vezane uz izradu poslovne WEB stranice te specifične marketinške i prodajne aktivnosti doprinijeti će rastu broja klijenata, rastu prihoda od prodaje te novim zapošljavanjem. Tvrtka će ojačati tržišnu poziciju i povećati konkurentnost poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja prisutnosti na tržištu te vidljivosti usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 72.302,50 kn
Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 57.842,00 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi 40.000,00kn

Razdoblje provedbe projekta (od – do):

15.10.2018. – 15.10.2019.

Kontakt osobe za više informacija:

Krešimir Kusetić, direktor
e-mail: kkusetic@gmail.com

Linkovi:

http://www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/www-vauceri-za-msp-ove/