+150

ZADOVOLJNIH KLIJENATA

+35 mil.kn

REALIZIRANIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA

+50 mil.kn

REALIZIRANIH BANKOVNIH KREDITA


Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

saznajte više